Pantafos is afgeleid van het oud Grieks en betekent “Overal is Licht”. Onder deze bedrijfsnaam werk ik als fotograaf in Nederland, zowel commercieel als vrij-onafhankelijk. Ik ben van huis uit geoloog (RU Leiden, 1965) en heb geruime tijd gewerkt in dat vakgebied, zowel in Nederland als het buitenland. Daarnaast ben ik altijd actief geweest als fotograaf en na het behalen van het vakdiploma aan de Nederlandse Fotovakschool (Apeldoorn, 1993) is dat mijn tweede beroep geworden. Mijn professionele fotografie weerspiegelt mijn oude roeping, geologie en de natuurwetenschappen in ruimere zin, werk dat internationaal vertegenwoordigd en verkocht wordt door het fotoagentschap SciencePhotoLibrary in Londen (zie sciencephoto).

In mijn vrije fotografie richt ik mij op bepaalde specifieke onderwerpen en thema’s. Dat geeft niet alleen richting en inspiratie bij het fotograferen maar schept ook gelegenheid tot het vetellen van een verhaal. Vooreerst speelde, ook in mijn vrije werk, de geologie een leidende rol; stenen, mineralen en fossielen en in het verlengde daarvan landschap en natuur. Dat heeft geleid tot de uitgave van een succesvol fotoboek waarvan in de jaren 2002-2004 drie edities zijn uitgegeven.

Daarnaast heb ik mij altijd gericht op cultuur en maatschappij, op al hetgeen de mens ervan heeft gemaakt en dus op alles wat het aanzien van ons dagelijks leven bepaalt. Dat vond uiteindelijk zijn beslag in een fascinatie voor het vergankelijke, de schoonheid van ouderdom en verval.  Ook dat leidde tot een grote serie foto’s die uiteindelijk in de vorm van een fotoboek zijn uitgegeven.

Door dit alles heen speelt vanaf dag één (ik begon met fotograferen op mijn 15e) tot en met vandaag, een ander thema een essentiële rol in mijn werk: candid fotografie, de mens spontaan en ongeposeerd; in zijn dagelijks leven, op straat, in stad of land of waar dan ook. Ook dat onderwerp heeft zijn beslag gevonden in de uitgave van een fotoboek (zie hoofdstuk Fotoboeken)

Mijn foto’s worden regelmatig tentoongesteld in galeries en musea en verschijnen daarnaast geregeld in binnen- en buitenlandse publicaties. Ik ben lid van Dupho, de Nederlandse beroepsorganisatie voor fotografen en het daaronder vallende platform GKf.