Welkom op mijn recent vernieuwde en verbeterde website. Hopelijk voldoet deze nieuwe versie aan de belangrijkste eisen: helder inzicht geven in mijn fotografisch werk als geheel met daarnaast een accent op wat nieuw is. In deze “Intro” tref je wisselende kwinkslagen en citaten aan en kaart ik af en toe iets nieuws aan uit de wereld van de fotografie dat mij opvalt, bevalt dan wel tegenvalt.

Zo kwam ik in een fototijdschrift van enige tijd geleden de volgende uitspraak van een fotograaf tegen: ”Ik voel me geen fotograaf maar een kunstenaar. Ik gebruik het medium fotografie zoals een schilder verf en penselen gebruikt” Tot vervelens toe wordt her en der telkens weer die zinloze vraag opgeworpen: “Is fotografie wel een vorm van kunst?” Jawel zeker, in een cultuur waar een urinoir aan de museummuur kunst is kan van alles toch kunst zijn?

Is fotografie een kunst of Kunst? Hoe dan ook ik heb er mijn eigen idee over:

“Fotografie dankt haar eigen plaats als beeldend medium aan haar niet te vervalsen kernwaarden: een uitsnede uit de werkelijkheid, een split second uit de tijd, het juiste licht. Iets moois scheppen met niets meer dan deze middelen is de ware fotokunst; ensceneringen of andere gekunstelde ingrepen maken er iets anders van”.